Regulamin


Regulamin serwisu

Serwis www.strefaaktywnych.pl jest internetową platformą towarzyską umożliwiającą zarejestrowanym użytkownikom kontaktowanie się między sobą, wyrażanie opinii na forum (w momencie gdy będzie już dostępne), oraz korzystanie z udostępnionych funkcji i zasobów informacyjnych serwisu.
1. Dostęp do www.strefaaktywnych.pl może mieć każda osoba posiadająca dostęp do Internetu i aktywne konto poczty internetowej, jednak większość zasobów wymaga rejestracji.

2. Rejestracja w www.strefaaktywnych.pl jest bezpłatna. Korzystanie ze strony i udostępnionych funkcji jest bezpłatne, płatne są jedynie imprezy i wyjazdy organizowane dla singli.

3. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania po zalogowaniu z funkcjonalności i usług świadczonych w ramach serwisu:

- zapoznania z zasobami serwisu, do których dostęp wymaga zalogowania,
- umieszczania własnych danych i ogłoszeń celem nawiązania kontaktu oraz spędzenia czasu z innymi użytkownikami serwisu,
- umieszczania w serwisie innych ogłoszeń,
- wprowadzenia własnych artykułów i treści,
- edytowania i usuwania umieszczonych w serwisie treści i ogłoszeń w sposób i w zakresie umożliwionym przez serwis.
- korzystania z promocji i konkursów w zakresie i na zasadach dla nich określonych.
4. Osoba rejestrująca się w serwisie musi mieć ukończone co najmniej 21 lat w roku rejestracji.

5. Serwis www.strefaaktywnych.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane i przesyłane w ramach serwisu przez Użytkowników.

6. Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się że umieści w www.strefaaktywnych.pl tylko jeden profil osobisty.

7. Podając swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik może na bieżąco dokonywać zmian lub aktualizacji swoich danych oraz zmiany i usuwania ogłoszeń poprzez wysłanie informacji aktualnych na adres info@StrefaAktywnych.pl z adresu z którego zostało założone konto.

8. Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika.

9. Na stronach www.StrefaAktywnych.pl zakazane jest umieszczanie:

a. ogłoszeń i zdjęć o treści sprzecznej z polskim prawem, zasadami etycznymi, dobrymi obyczajami itp.
b. wulgaryzmów,
c. treści i zdjęć o charakterze pornograficznym lub ofert do sponsorowania własnej osoby,
d. treści o charakterze reklamowym, linków promocyjnych do innych stron

Naruszenie któregokolwiek z zakazów skutkuje, natychmiastowym usunięciem profilu Użytkownika.

10. Treść ogłoszeń oraz dostarczone zdjęcia, będą każdorazowo weryfikowane i zatwierdzane przez administratorów www.strefaaktywnych.pl . Moderator zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu bez podawania przyczyny.

11. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .

12. Użytkownik rejestrujący się w www.strefaaktywnych.pl akceptuje niniejszy regulamin i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w Profilu informacji zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 z 1997r.)

13. Regulamin może ulegać zmianom. O każdorazowej zmianie w regulaminie zarejestrowany użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.

14. Prawa autorskie i własnościowe
a) Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu www.StrefaAktywnych.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
b) Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w pkt 15a, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

15. Materiały publikowane w serwisie i wykorzystywane przez użytkowników
a). Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie www.StrefaAktywnych.pl wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
b). Użytkownik udziela serwisowi www.StrefaAktywnych.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu www.StrefaAktywnych.pl - nawet po jego rezygnacji z korzystania z serwisu bądź usunięcia jego danych rejestracyjnych z serwisu.
c). Użytkownik serwisu www.StrefaAktywnych.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

16. Użytkownicy www.strefaaktywnych.pl mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania serwisu pod adresem info@StrefaAktywnych.pl

Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 maja 2008 r.Realizacja Let's Rock!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.